2023

Merioikeus: kansainvälisen merenkulun sääntely

Merioikeus on osa kansainvälistä oikeutta, joka määrittelee säännöt ja määräykset, joiden puitteissa valtiot, yritykset ja yksilöt toimivat merillä. Tämä oikeudenala kattaa monia eri osa-alueita, kuten merenkulkua, kalastusta, ympäristönsuojelua ja rajakiistoja. Kansainväliset sopimukset ja merioikeus Merioikeutta säännellään pääosin kansainvälisillä sopimuksilla ja yleisillä käytännöillä. Yksi keskeinen sopimus on Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimus (UNCLOS), joka määrittelee valtioiden oikeudet ja velvollisuudet merillä. UNCLOS määrittelee muun muassa aluevesirajan, talousvyöhykkeen, ja valtioiden oikeudet luonnonvarojen hyödyntämiseen merellä. Meriliikenne ja satamatoiminta

Asianajaja rikosasioihin avustaa rikosprosessissa

Juristit erikoistuvat yleensä joihinkin lain erikoisalaan ja asianajaja kannattaa valita hänen pääosaamisalan mukaan. Rikosprosessissa voi olla osallisena asianomistajana, syytettynä tai todistajana. Asianomistajan ja syytetyn kannattaa harkita asianajajan apua heti prosessin alkuvaiheessa. Asianajaja rikosasioihin voi olla avustamassa jo rikosilmoituksen laadinnassa ja esitutkinnassa, riippumatta siitä, minkälainen rikos on tapahtunut. Joissakin tilanteissa sekä rikoksesta epäillylle että asianomistajalle on lain nojalla määrättävä puolustaja tai oikeusavustaja, jolloin heidän ei tarvitse itse ryhtyä toimenpiteisiin asianajajan löytämiseksi. Rikosprosessi on monivaiheinen ja tutkinnan kesto riippuu rikoksen laadusta ja siitä, kuinka paljon poliisilla on asioita tutkittavana.